Emily de Gussem

Emily de Gussem

Van kinds af aan wist ik al dat ik later met mensen wilde werken. Na het afronden van mijn middelbare school ben ik aan de opleiding fysiotherapie begonnen die ik in 2007 met succes afgerond heb.

Echter mijn honger naar kennis was nog niet gestild, ik wilde graag meer weten over het menselijk lichaam. Er waren zoveel complexe klachtenbeelden die ik niet naar mijn behoeve kon beredeneren en behandelen. Al tijdens mijn fysiotherapie stages was ik in de gelegenheid veel bij osteopaten mee te lopen. Mede hierdoor is mijn interesse naar osteopathie gestegen.

Na twee jaar als fysiotherapeute aan de slag te zijn geweest, ben ik vervolgens begonnen met de opleiding tot humaan osteopaat aan the International Academy of Osteopathy te Antwerpen.  Deze 5-jarige opleiding heb ik in juni 2014 met succes afgerond.

Na deze 5 jarige opleiding heb ik reeds enkele cursussen gevolgd om mij verder te verdiepen in urogeniatale problematiek bij vrouwen, fasciale technieken en osteopathie bij kinderen.